Portale Sexoffenders

Logo SEXOFFENDERS
ENG_banner-alto-dx-2
  • POL_partners
  • POL_abstract
  • POL_activities
  • POL_results
  • POL_deliverables

Działania w projekcie


Działania w projekcie SEXOFFENDERS stanowić będą podstawę do rozwoju i planowania przyszłych działań w krajach partnerskich i wpisują się w dotychczasowe działania w Europie. Najbliższe działania:
 
- Zebranie informacji i danych dotyczących profili osób dopuszczających się przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży, oraz o sytuacji społecznej, w której te przestępstwa są popełniane.

- Zebranie istniejących badań i programów leczenia dla osób dopuszczających się przestępstw na tle seksualnym wobec nieletnich w Europie oraz opracowanie dla tych sprawców specjalnego programu leczenia.  

- Stworzenie sieci organizacji, włączając miejscowe instytucje i opiekę społeczną, w celu leczenia osób wykorzystujących seksualnie nieletnich, nie tylko podczas odbywania kary w więzieniu, ale też po ich opuszczeniu, w celu uniknięcia ryzyka powtórnych przestępstw.

- Organizacja akcji przeciwdziałań i kursów szkoleniowych w celu utworzenia grupy ekspertów, którzy będą pracować z przestępcami seksualnymi w więzieniach (trenerzy więzienni), którzy będą stanowili punkt wyjścia dla przyszłych inicjatyw. Ponadto, celem projektu będzie rozpowszechnienie działań projektu w innych, nie biorących udziału w projekcie krajach.

 

Tags: progetti europei, europrogettazione

   
This web-site has been funded with support from Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Co-funded by the Programme "Prevention of and fight against crime" -  European Commission - DG Justice, Freedom and Security - SEXOFFENDERS project is solely responsible for the content of this site, whic does not represent the opinion of the Community. The Community is not responsible for any use that may be made of the information contained in this site.