Portale Sexoffenders

Logo SEXOFFENDERS
ENG_banner-alto-dx-2
  • POL_partners
  • POL_abstract
  • POL_activities
  • POL_results
  • POL_deliverables

Rezultaty projektu


Ogólnym celem projektu SEXOFFENDERS jest przyczynienie się do ochrony dzieci i młodzieży  przeciwko różnym formom przemocy i osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, wysokiego standardu życia i społecznej współpracy. Projekt przyczyni się do rozwoju polityki Wspólnoty związanej ze zdrowiem publicznym i prawami człowieka.  
Specyficznym rezultatem projektu jest przyczynienie się do zapobiegania i walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i młodzieży, badanie uwarunkowań (podłoża) medycznych, psychologicznych i społecznych przestępstw seksualnych. Ponadto projekt SEXOFFENDERS zamierza stworzyć sieć organizacji pracujących z przestępcami, którzy odbyli już karę. Celem tej pracy będzie eliminacja lub zmniejszenie ryzyka powtórnych przestępstw oraz opracowanie systemu przeciwdziałania i kursów szkoleniowych w celu stworzenia grupy ekspertów, którzy będą pracować z przestępcami sksualnymi w więzieniach i po ich opuszczeniu (trenerzy więzienni).
 

Tags: progetti europei, europrogettazione

   
This web-site has been funded with support from Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Co-funded by the Programme "Prevention of and fight against crime" -  European Commission - DG Justice, Freedom and Security - SEXOFFENDERS project is solely responsible for the content of this site, whic does not represent the opinion of the Community. The Community is not responsible for any use that may be made of the information contained in this site.